Välkommen till Lusens förskolor

Ditt barns start på ett livslångt och lustfyllt lärande!

Ända sedan start har vi utgått från barnens delaktighet, inflytande och intressen. Att ge barnen en förståelse och respekt för människan, djur och natur för att skapa ett framtida samhälle som vi vill ha!

För föräldrar

Inom kort kommer här information om inskolning och information till föräldrar. Kontakta oss sålänge ifall ni har några frågor om inskolning.

Tre barn räcker upp handen.
Kontakt