Välkommen till Lusens förskolor

Ditt barns start på ett livslångt och lustfyllt lärande!

Ända sedan start har vi utgått från barnens delaktighet, inflytande och intressen. Att ge barnen en förståelse och respekt för människan, djur och natur för att skapa ett framtida samhälle som vi vill ha!

En Reggio Emilia inspirerad förskola med hållbarhet i fokus!

Förskolan Lusen ligger i den moderna och hållbara stadsdelen Täby Park, med närhet till centrala Täby, kommunikationer, gröna områden, parker och lekplatser kan vi upptäcka vår närmiljö tillsammans med barnen. Vi har en bullerfri innegård där miljön lockar till ett rörelsefyllt och lekfullt utforskande. Hos oss erbjuder vi en välkomnande, trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö, där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Tre barn leker med klossar.

Vårt erbjudande

Barn utomhus, ligger på marken.

Vår verksamhet

Viktiga delar i vår verksamhet

Verksamheten präglas utav en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Genom vårt pedagogiska arbete, näringsrika husmanskost och nära samverkan med vårdnadshavare uppmuntrar och inspirerar vi varje barn till en livslång lust till lek och lärande. Vi strävar alltid efter att skapa en grundinställning hos barnen att ständigt vilja lära sig mer, som senare i sin tur skapar ett roligare och utvecklande liv. Vi kommer att lägga grunden, inte bara för ett livslångt lärande, utan även för en demokratisk värdegrund.

Har du några frågor eller tankar?

Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Kontakt